QRV på Ch 24 - 27,235MHz USB

Trafikregler för PRiLA

QRV på Ch 24 - 27,235MHz USB

Allmänt

Dessa trafikregler skall ses som varande ett komplement till PTS (Post och Telestyrelsen) bestämmelser för trafi k på 27MHz-Bandet

1.0 Före anrop

Innan sändning påbörjas skall frekvensen noggrant avlyssnas
för kontroll av att ingen trafik pågår

1.1 Vid sändning

Tryck in tangenten på mikrofonen någon sekund innan anrop göres

1.2 Tala tydligt

Tala klart och tydligt i mickrofonen

1.3 Skrik inte i mikrofonen

Som rubriken säger, skrik inte i mikrofonen.
Man hörs inte bättre för det

1.4 Tala långsamt och lugnt

Tala långsamt och lugnt, det ökar chansen att andra hör bättre vad du säger och uppfattar bättre.

1.5 Höj inte röstläget om störningar försvårar trafiken

Störningar är inget man direkt kan göra något åt.
Hjälper heller inte att höja rösten för att försöka överrösta dessa.

1.6 Gör sändningstiden så kort som möjligt på anropskanalen 24 USB

När ni gör ett anrop på anropskanalen, så fatta er så kort som möjligt för att sedan QSY till en annan kanal.

2.0 Anrop och avslutande av samtal

Vid anrop anges den sökta stationens anropssignal först.
Se följande exempel:

PRiLA 1 från PRiLA 2 – Den anropade stationen anger när den är beredd att avsluta samtalet med orden…”slut kom”.
Motstationen bekräftar att samtalet är slut med orden… ”klart slut”.
Detta innebär ett besked till övriga radiostationer att kanalen lämnas fri för andra anrop.

3.0 Vid ej svar

Om svar – eventuellt efter upprepat anrop – ej erhålles, avslutas försöket med… ”ingen förbindelse, klart slut”.

4.0 Pågående trafik

Pågående trafik skall respekteras.
Förbindelseförsök skall snarast avbrytas med minsta möjliga störning för den pågående trafiken.

Se följande exempel:
PRiLA 1 från PRiLA 2, kom”.
PRiLA 2 här, trafik pågår, slut kom”.
”Uppfattat, PRiLA 1, klart slut”.
Trafik kan pågå inom PRiLA 2:s trafikområde utan att PRiLA 1 hör den.
PRiLA 2:s korta besked ger ringa störningar på den den pågående trafiken, men ger PRiLA 1 besked om att han är samtalsberedd efter att kanalen blir fri.

5.0 Länkning av samtal

Länkning av samtal är ej tillåtet utom vid Nöd eller Brådskande samtal.

6.0 Testtrafik

Testtrafik på klubbkanalen är olämplig då man lätt kan luras in i tekniska diskutioner, som i onödan belastar kanalen.
Provsändningar på klubbkanalen är endast motiverad vid nyetablering av station eller efter mer omfattande reparation av radioanläggningen.

7.0 Samarbete med myndigheter

Vid samarbete med myndigheter skall, i fall vad gäller sjö räddning, skallgång etc.
PRiLA helt underställa sig respektive myndighet.
Särskilda instruktioner kan meddelas vid varje aktuellt tillfälle av trafikövervakare.

8.0 Åsidosättande av trafikregler

Åsidosättande av dessa trafikregler kan medföra åtgärder från styrelsen enl § 5 e PRiLAs stadgar.