Kanal 24 USB - 27,235 USB

Välkomna till 27MHz Sverige

Alltid QRV på kanal 24 USB - 27,235MHz